banner Rudraksha

Vòng đeo tay hạt Kim Cang Rudraksha nhập khẩu Ấn Độ


Chuỗi hạt Rudraksha

Vòng tay Kim Cang VR1

250,000
357,000
-30%

Mua hàng
Vòng tay Rudraksha VR

Vòng tay Kim Cang VR2

326,000
465,000
-30%

Mua hàng
Hạt Rudraksha Isha Shanmukhi (sáu mặt)

Vòng tay Rudraksha VR3

290,000
414,000
-30%

Mua hàng
Hạt Isha Dwimukhi Rudraksha

Vòng tay Rudraksha VR4

326,000
465,000
-30%

Mua hàng
Chuỗi hạt Rudraksha

Vòng tay Kim Cang VR5

363,000
518,000
-30%

Mua hàng
Vòng tay Rudraksha VR

Vòng tay Kim Cang VR6

290,000
414,000
-30%

Mua hàng
Hạt Rudraksha Isha Shanmukhi (sáu mặt)

Vòng tay Rudraksha VR7

400,000
571,000
-30%

Mua hàng
Hạt Isha Dwimukhi Rudraksha

Vòng tay Kim Cang VR8

254,000
362,000
-30%

Mua hàng
Chuỗi hạt Rudraksha

Vòng tay Kim Cang VR9

400,000
571,000
-30%

Mua hàng
Vòng tay Rudraksha VR

Vòng tay Rudraksha VR10

180,000
257,000
-30%

Mua hàng
Hạt Rudraksha Isha Shanmukhi (sáu mặt)

Vòng tay Rudraksha VR11

400,000
571,000
-30%

Mua hàng
Hạt Isha Dwimukhi Rudraksha

Vòng tay Rudraksha VR12

168,000
240,000
-30%

Mua hàng
Chuỗi hạt Rudraksha

Vòng tay Rudraksha VR13

326,000
465,000
-30%

Mua hàng
Vòng tay Rudraksha VR

Vòng tay Rudraksha VR14

363,000
518,000
-30%

Mua hàng
Hạt Rudraksha Isha Shanmukhi (sáu mặt)

Vòng tay Rudraksha VR15

290,000
414,000
-30%

Mua hàng
×

Vòng tay Kim Cang VR1


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 250,000 357,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Kim Cang VR2


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 326,000 465,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR3


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 290,000 414,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR4


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 326,000 465,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Kim Cang VR5


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 363,000 518,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Kim Cang VR6


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 290,000 414,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR7


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 400,000 571,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Kim Cang VR8


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 254,000 362,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Kim Cang VR9


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 400,000 571,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR10


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 180,000 257,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR11


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 400,000 571,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR12


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 168,000 240,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR13


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 326,000 465,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR14


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 363,000 518,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
×

Vòng tay Rudraksha VR15


5

sao sao sao sao sao

(6 đánh giá)

Giá: 290,000 414,000 -30%

 • Vòng tay Rudraksha được xem như một nguồn năng lượng tích cực, giúp tăng cường sự cân bằng năng lượng trong cơ thể và môi trường xung quanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đạt được trạng thái thiền định và sự an lạc sâu hơn theo quan điểm phong thủy.
 • Tạo ra một cái kén năng lượng bảo vệ xung quanh bạn, giúp bạn tránh xa những năng lượng tiêu cực từ môi trường bên ngoài.
 • Hạt Rudraksha chứa một hỗn hợp các thành phần như carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có thể giúp trong việc chữa lành tâm trí, giảm nguy cơ bệnh tim, ổn định huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Đặc biệt, vòng Rudraksha giúp cân bằng nhiệt lượng trong cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ và thoải mái cho người đeo.
 • Loại: Vòng hạt Kim Cang 5 khía.
 • Xuất xứ: Nhập khẩu từ Ấn Độ.
Vòng đeo tay hạt Kim Cang Rudraksha

Lợi ích của sản phẩm:

 • Vòng tay Kim Cang Rudraksha được tin rằng có khả năng tăng cường năng lượng tích cực giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và sảng khoái hơn.
 • Hạt Kim Cang Rudraksha thường được cho và biểu tượng của sự bảo vệ và may mắn. Nhiều người tin rằng đeo vòng tay này có thể thu hút được năng lượng tích cực và bảo vệ chủ nhân khỏi những điều xấu.
 • Hạt Rudraksha, chứa lượng carbon, hydro, nitơ và oxy, mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ. Các thành phần này có tác dụng chữa lành tâm trí, giảm bệnh tim, hạ huyết áp và nâng cao nhận thức.
 • Vòng tay được làm bằng Rudraksha 5 khía (Mukhi) đồng nhất, hạt Rudraksha 5 khía được cho là có khả năng cân bằng năng lượng trong cơ thể. Đeo vòng tay có thể giúp kích thích các trung tâm năng lượng và tạo ra sự cân bằng giữa cơ thể và tâm hồn.

Kính thước hạt: 6mm, 7mm, 8mm.

Loại: Vòng đeo tay hạt Kim Cang Rudraksha.

Xuất xứ: Nhập khẩu Ấn Độ.

Ưu điểm đặc biệt mà Vòng đeo tay Rudraksha mang lại

Làm sạch năng lượng xung quanh bạn

Hạt Kim Cang được cho là loại bỏ năng lượng tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực trong bản thân và môi trường sống. Bảo vệ bạn khỏi các luồng năng lượng tối giúp người đeo duy trì một trạng thái năng lượng ổn định và cân bằng.

Bảo vệ bạn khỏi sự khắc nghiệt của chuyến đi xa

Bạn có để ý khi phải đi xa bằng những phương tiện đi lại, cơ thể thường mệt mỏi dù bạn không hề vận động? Đó là do trường năng lượng bao quanh bạn bị bào mòn do phải di chuyển với tốc độ cao.

Đeo vòng hạt Rudraksha sẽ giúp hạn chế sự bào mòn này, bảo vệ và giữ chặt năng lượng tích cực cho người đeo nó.

Không bị năng lượng tiêu cực từ nơi khác tác động

Khi bạn đến những nơi xa lạ bạn thường rất khó đi vào giấc ngủ dù đã rất mệt mỏi? Đó là do trường năng lượng tại nơi đó không tương thích với bạn hoặc có ảnh hưởng xấu tới bạn. Vòng hạt Kim Cang được cho là có khả năng tạo ra một kén năng lượng bao bọc, bảo vệ người đeo khỏi năng lượng tiêu cực và ảnh hưởng xấu từ môi trường xung quanh.

Kiểm tra thức ăn và nước uống không lành mạnh

Bạn có thể sử dụng hạt Kim Cang để kiểm tra năng lượng tốt hay xấu trong thực phẩm bằng cách cầm vòng hạt Rudraksha để gần phía trên, nếu thực phẩm có năng lượng tích cực với cơ thể bạn nó sẽ quay theo chiều thuận kim đồng hồ, ngược lại nếu thực phẩm có năng lượng tiêu cực tới cơ thể nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ.

Cải thiện sức khỏe thể chất

Giảm Stress và lo âu: Hạt Kim Cang được cho là có khả năng giảm stress và lo âu, giúp người đeo duy trì tâm trạng tích cực.

Điều hòa huyết áp: Một số người tin rằng vòng hạt Kim Cang có thể giúp điều hòa huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Giúp bạn có bước tiến lớn trong việc khai phá tiềm thức bản thân

Hạt Rudraksha được coi là một công cụ để tăng cường năng lượng của người đeo, giúp khả năng tập trung, ý thức và kết nối với tầng cao hơn của bản thân.

Vòng hạt Kim Cang không chỉ là một sản phẩm trang sức,mà còn là công cụ hỗ trợ giúp cân bằng và phát triển năng lượng tuyệt vời hòa quyện giữa giá trị tinh thần, sức khỏe và thời trang.

Cách đeo Vòng hạt Kim Cang Rudraksha

Bạn có thể đeo vòng ở tay trái hay tay phải tùy thuộc vào sự cân bằng năng lượng bên trong của chính bạn.

Bạn nên đeo thường xuyên để cảm nhận cũng như truyển năng lượng của mình vào cho vòng hạt mỗi ngày sẽ hỗ trợ bạn trong việc duy trì sự cân bằng năng lượng và bình an trong môi trường xung quanh.

Bảo Quản Vòng hạt Kim Cang Rudraksha

Tránh Tiếp Xúc Với Nước

Hạt Rudraksha thường không nên tiếp xúc với nước quá nhiều, đặc biệt là nước mặn. Tránh đeo khi bạn tắm, bơi lội hoặc khi bạn có thể tiếp xúc với nước.

Hạt Rudraksha có khả năng hấp thụ nước. Khi chúng hấp thụ nước, chúng có thể trở nên mềm mại và mất hình dạng tự nhiên của chúng. Đối với một số người tin tưởng, việc này có thể làm mất tính linh thiêng của hạt.

Tránh Tiếp Xúc Trực Tiếp với Nhiệt Độ Cao

Không nên để hạt Rudraksha trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt độ cao như lò nướng, bếp, hoặc các thiết bị tạo nhiệt khác. Vì hạt sẽ bị mất màu sắc và nhanh chóng bị mài mòn.

Làm Sạch Nhẹ

Nếu hạt bị bẩn, bạn có thể lau nhẹ chúng bằng một khăn mềm được ướt nhẹ. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc hóa chất.

Thời Gian Nghỉ Cho Hạt

Nếu bạn đang đeo Rudraksha hàng ngày đó là một điều tốt tuy nhiên hãy để “chúng” nghỉ ngơi ít nhất một lần mỗi tuần. Bạn có thể đặt chúng trong một hộp linh thiêng hoặc một nơi linh thiêng để nạp năng lượng một cách tốt nhất.

Sử Dụng Dầu Thiên Nhiên (Tùy Chọn)

Đôi khi, bạn có thể thoa một ít dầu thiên nhiên như dầu dừa hoặc dầu hạt hướng dương lên hạt Rudraksha để giữ cho chúng bóng mịn và giảm sự mài mòn. Ngoài ra sử dụng dầu dừa hoặc dầu hạt hướng dương còn giúp vòng Rudraksha bảo quản màu sắc cũng như tính linh thiêng của vòng.

Kiểm Tra Định Kỳ

Kiểm tra định kỳ hạt Rudraksha để đảm bảo rằng chúng không bị nứt, gãy hoặc mất những hạt. Nếu phát hiện vấn đề, hãy sửa chữa hoặc thay thế ngay lập tức.

Lưu ý khi đeo hạt vòng hạt Rudraksha

Việc bảo quản và giữ gìn nó đặc biệt quan trọng để duy trì năng lượng tích cực và ý nghĩa của nó. Dưới đây là những lưu ý cần nhớ:

Không Nên Cho Người Khác Mượn Trong Thời Gian Đầu

Khi bạn mới sử dụng vòng hạt Rudraksha, năng lượng của nó đang trong quá trình ổn định. Do đó, tránh cho người khác mượn hoặc giữ trong thời gian này để không làm gián đoạn quá trình điều chỉnh năng lượng.

Không Nên Đặt Ở Những Nơi Không Sạch Sẽ

Để giữ cho năng lượng của vòng hạt không bị giảm giá trị, hạn chế đặt vòng cầm tay ở những nơi không sạch sẽ hoặc bẩn thỉu. Môi trường sạch sẽ sẽ giúp vòng hạt giữ được tính tinh khiết.

Những lưu ý trên không chỉ giúp bảo quản vòng hạt Rudraksha một cách đúng cách mà còn tôn trọng giá trị của nó. Hãy giữ cho vòng luôn sạch sẽ và truyền năng lượng tích cực trong hành trình tìm kiếm bình an.

messenger Rudraksha zalo Rudraksha điện thoại Rudraksha